Groepslessen

Groepslessen

Door de enorme vraag naar studiebegeleiding is Studant vanaf het academiejaar 2015 - 2016 gestart met het geven van groepslessen in Antwerpen. Het doel is om de cursus vanuit een andere invalshoek te benaderen. Zo zal de focus steeds liggen op de oefeningen en zal van daaruit de nodige theorie nog eens toegelicht worden. Daarnaast wordt er aangehaald waar je je het best op kan focussen en zullen we elke les testen of je mee bent met de bestudeerde leerstof. Zo weten we perfect waar we nog aandacht aan moeten besteden alvorens je de volledige cursus onder de knie hebt. 

Interactiviteit is het sleutelwoord van onze groepslessen! Het doel is om actief mee te werken in de les: we verwachten dat je vragen durft te stellen en dat je antwoorden durft te geven. Tijdens onze groepslessen registreert ons whiteboard alles wat er genoteerd wordt. Deze notities worden meteen na de les toegestuurd: zo hoef je niet langer alles te noteren wat in de les wordt gezegd. Op die manier kan je je volledig focussen op de les zodat je met maximale kennis naar huis kan terugkeren. 

Groepslessen 2de semester 2017- 2018

Inschrijven Proefles

Voor de lessen beperken we ons tot 8 studenten. Dit maakt het mogelijk om alle vragen te beantwoorden en om interactief en persoonsgericht te werken. Voor de proefles aanvaarden we meer studenten, maar de capaciteit is eveneens beperkt.

Snel zijn is dus de boodschap! Inschrijven voor de proefles kan je door op onderstaande link te klikken

inschrijven proefles