English Grammar III - 2de Bachelor Taal- en Letterkunde

Tijdens deze lessenreeks wordt er dieper ingegaan op de leerstof die je ziet tijdens het vak "English Grammar III". Dit vak wordt in de 2de bachelor Taal- en Letterkunde (Universiteit Antwerpen) gegeven, maar uiteraard zijn mensen uit de 3de bachelor en de schakeljaren ook welkom. 

Inhoud van de lessen

Onze lessen houden een uitdieping en verduidelijking in van de lessen "English Grammar II". Daar dit vak een grote theoretische syllabus heeft, maar geen duidelijke richtlijnen van hoe deze precies gekend dient te zijn, zal de focus liggen op de praktijktoepassing. Natuurlijk wordt vooraleerst de volledige theorie besproken die nodig is om de praktijk te kunnen toepassen, maar dit zal zeer thematisch gebeuren en steeds meteen aan de praktijk gekoppeld worden. Waar dit nodig is, zal kort naar de leerstof uit "Grammar I & Grammar II" worden verwezen. Deze hoeft echter niet uitgebreid, nog gekend, te zijn bij aanvang van de lessen. We beginnen vanaf nul en enige voorkennis is niet vereist. Er wordt vooral gestreefd naar het inoefenen van de leerstof zoals deze ook op het examen zal worden gevraagd.

Dankzij ons smartboard hoef je niet alles te noteren wat er gezegd wordt. We maken de oefeningen samen aan het bord en na de les zijn meteen alle notities, PowerPoints en opmerkingen van de leerkracht digitaal beschikbaar. Zo kan je je tijdens de les volledig focussen op het begrijpen en verwerken van de leerstof.

Wie wordt jouw begeleider?

De lessen bij Studant worden gegeven door zorgvuldig geselecteerde begeleiders. Doordat zij reeds enkele jaren ervaring hebben met het individueel begeleiden van studenten in dit vakgebied weten zij beter dan wie ook waar de moeilijkheden en pijnpunten van de gegeven vakken liggen

Groepsles Engels

Wanneer vinden de lessen plaats?

In de 4de week van het tweede semester houden we een gratis proefles. De proefles vindt plaats op maandag 5 maart om 17u30. Tijdens deze vrijblijvende sessie kan je kennismaken met de leerkracht en haar manier van werken. Vanaf de 5de week van het tweede semester start de echte lessenreeks. De lessen vinden wekelijks plaats en gaan steeds door op maandag om 17u30. Er wordt altijd in blokken van 2u30 gewerkt, inclusief een pauze. 

Praktische informatie

Locatie: De lessen worden gegeven in onze klaslokalen, gelegen op de Frankrijklei 114, 2000 Antwerpen. Hier beschikken we over de beste ICT zodat we jou optimaal kunnen begeleiden.

Kostprijs: De groepsles omvat 10 lessen, inclusief de proefles. Omdat de proefles gratis is, hoef je slechts 9 lessen te betalen. De totale lessenreeks kost €337,5. Dit omvat alles wat je nodig hebt om te slagen voor het vak: lesuren, extra oefeningen inclusief oplossingen en een proefexamen. 

Kortingen: Indien je meer dan één lessenreeks (groepsles) volgt, krijg je een korting van 10% op elke extra lessenreeks.

Inschrijven Proefles

Voor de lessen beperken we ons tot 8 studenten. Dit maakt het mogelijk om alle vragen te beantwoorden en om interactief en persoonsgericht te werken. Voor de proefles aanvaarden we meer studenten, maar de capaciteit is eveneens beperkt.

Snel zijn is dus de boodschap! Inschrijven voor de proefles kan je door op onderstaande link te klikken

inschrijven proefles