Bijles accountancy hoger onderwijs

Bijles accountancy hoger onderwijs

Wat wordt er nu exact met debet en credit bedoeld? Hoe komt het dat de actiefzijde niet helemaal hetzelfde is in vergelijking met de passiefzijde? Accountancy op het hoger onderwijs is een zeer nuttig vak voor iedereen die later in het bedrijfsleven wil stappen. Maar zie jij door de bomen het bos niet meer? Dan biedt Studant jou graag een bijles accountancy voor het hoger onderwijs aan.

Wat houdt bijles accountancy voor het hoger onderwijs in?

In het hoger onderwijs focussen we de bijles accountancy op:

  • Het begrijpen en beheersen van de basisbeginselen (zoals actief, passief, debet en credit).
  • Het opstellen van een proef- en saldibalans, balans, jaarrekening, toelichting,...
  • Het correct begrijpen en oplossen van oefeningen.

Accountancy in het hoger onderwijs is vooral een praktisch vak waarin oefeningen centraal staan. Bij onze bijles accountancy starten we dus met gemakkelijke oefeningen. Geleidelijk aan stappen we over op de moeilijkere. Ook zal je oefeningen mee naar huis krijgen om je kennis te testen die de begeleider de volgende bijles accountancy met jou zal overlopen.

Bijles accountancy hoger onderwijs

Wanneer bijles accountancy voor het hoger onderwijs volgen?

Als je tijdens het academiejaar al problemen ondervindt, dan raden wij je een bijles accountancy aan. Als voorbereiding van je (her)examen kan jij dus altijd bij ons terecht.

Wie zijn de studiebegeleiders bijles accountancy voor het hoger onderwijs?

Bachelor- en masterstudenten uit richtingen met een economische achtergrond zoals Handelsingenieur, Toegepaste Economische Wetenschappen, Accountancy-Fiscaliteit. Om de geschikte begeleider uit het hoger onderwijs te vinden, kijken we naar je cursus accountancy en het examen. Op basis daarvan zoeken we de meest geschikte begeleider voor jouw bijles accountancy.