Toelatingsexamen Arts en Tandarts

Bijles toelatingsexamen secundair onderwijs

De richtingen geneeskunde en tandheelkunde worden de laatste jaren alsmaar populairder. Zowel bij leerlingen  die uit een wetenschappelijk georiënteerde richting komen, als bij studenten uit biomedische wetenschappen steeg de belangstelling. Alvorens je aan de opleiding geneeskunde of tandheelkunde kan deelnemen, moet je een toelatingsexamen afleggen. De selecties voor deze richtingen zijn echter zeer streng en het slaagpercentage van het toelatingsexamen bedraagt slechts 20%. 

Daarom biedt Studant je bijles aan ter voorbereiding van die toelatingsexamen. Tijdens deze bijles leer je o.a. strategisch multiple choice vragen beantwoorden, bestudeer je de verschillende manieren van vraagstelling en leer je zonder rekentoestel (co)sinussen van hoeken bepalen.

Wat houdt bijles toelatingsexamen in?

Voor de bijles toelatingsexamen houden de begeleiders rekening met de gevolgde studierichting en voorkennis om samen met jou na te gaan welke vakken extra aandacht nodig hebben. Jouw basiskennis van onder andere fysica, chemie, biologie en wiskunde wordt doorheen het jaar of tijdens een intensieve bijles toelatingsexamen in de zomermaanden bijgewerkt.  De bijles toelatingsexamen omvat o.a.:

  • Het uitleggen van moeilijke onderdelen van bepaalde vakken.
  • Het uitwerken van voorbeeldvragen. De begeleider zal toetsen of je de gevolgde redenering begrijpt, zodat je die op het toelatingsexamen zelf kan herkennen en herhalen.
  • Het uitwisselen van tips en ervaringen zodat je een idee hebt over hoe de dag er zal uitzien. Je krijgt tijdens de bijles toelatingsexamen tevens tips over hoe je o.a. de multiple choice vragen strategisch beantwoordt en over hoe je je tijd goed besteedt.

Het namiddaggedeelte van het toelatingsexamen bestaat uit een lees- en een communicatieproef. Als je moeite met de leesproef hebt, dan oefen je tijdens de bijles toelatingsexamen op snel, begrijpend en inzichtelijk lezen. Als je de communicatieproef lastig vindt, dan kan de begeleider jou uitleggen hoe je het juiste antwoord moet selecteren.

Bijles toelatingsproef secundair onderwijs
Title

Studiebegeleiders bijles toelatingsexamen

De bijles toelatingsexamen krijg je van studenten uit de richting geneeskunde of tandheelkunde. Zij weten op welke delen je je moet focussen en welke kennis je nodig hebt om te slagen. Niet alleen kunnen onze begeleiders je op de technische kant van het toelatingsexamen voorbereiden, ook kunnen ze hun ervaringen delen en tips geven om bepaalde zaken aan te pakken. We zijn er zeker van dat je zo beter voorbereid bent om het toelatingsexamen geneeskunde of tandheelkunde aan te vatten.