Bijles Latijn secundair onderwijs

Bijles Latijn Secundair Onderwijs

Latijn studeren is niet voor iedereen even gemakkelijk. De grote hoeveelheden woordenschat en de moeilijke grammatica kunnen ervoor zorgen dat je de leerstof niet altijd even snel onder de knie krijgt. Studant geeft bijles Latijn in het secundair onderwijs, met als doel de leerstof op een efficiënte en duidelijke manier te verwerken en beheersen.

Wat houdt bijles Latijn voor het secundair onderwijs in?

Bij Studant stellen we jou steeds centraal. De invulling van de bijles Latijn hangt af van jouw vragen en noden, de inhoud van jouw cursus en welke hoofdvakken je daarnaast nog moet verwerken. Tijdens de bijles Latijn focussen we ons op:

  • De inoefening van de woordenschat en grammatica. In de bijles Latijn maak je steeds de nodige oefeningen en krijg je extra oefeningen mee naar huis. Tijdens de volgende bijles Latijn krijg je de kans om vragen te stellen.
  • Het perfectioneren van de zinsontleding en vertaaltechniek bij je Latijnse teksten. De structuur van de zinnen en teksten wordt uitgelegd, zodat je een basis hebt om de volgende jaren gemakkelijker zinnen te kunnen ontleden en teksten te vertalen.
  • De Latijnse woordenschat aanleren a.d.h.v. een aantal technieken om ze sneller te memoriseren en te onthouden.

Wanneer bijles Latijn in het secundair onderwijs volgen?

Raak je tijdens het schooljaar verstrikt in een kluwen van naamvallen, zinsontleding en Latijnse woordenschat? Dan staan wij paraat met een bijles Latijn: zowel gedurende het schooljaar als tijdens de vakantie staan wij voor jou klaar.

Bijles Latijn Secundair Onderwijs
Title

Wie geeft er bijles Latijn aan het secundair onderwijs?

Bachelor- en masterstudenten die oude talen studeren in het hoger onderwijs of die goede punten voor Latijn in het middelbaar behaalden. “Veni, vidi, vici”, is zeker een motto in jouw bijles Latijn!