Bijles Spaans secundair onderwijs

Bijles Spaans secundair onderwijs

Spaans is een wereldtaal: niet alleen is het de moedertaal van 406 miljoen mensen, het is ook de tweede meest gesproken taal over heel de wereld. Net zoals Engels kan het in jouw latere carrière zeker van pas komen om een woordje Spaans te kunnen spreken. In bepaalde scholen wordt er Spaans gegeven in de derde graad van het secundair onderwijs, maar dat loopt niet altijd van een leien dakje.

Wat houdt bijles Spaans voor het secundair onderwijs in?

De bijles Spaans voor richtgraad 1.1/1.2 of niveau A1/A2 legt de basis van het Spaans. Hier is zowel theorie als praktijk van belang. Daarom delen we de bijles Spaans op in:

  • Het trainen van je vaardigheden. Door extra oefeningen te maken rond spreek-, luister-, schrijf- en leesvaardigheid, zal je gemakkelijker kunnen volgen in de les.
  • Het beheersen van de grammatica. Door de basiskennis te herhalen, wordt het eenvoudiger om hier later op verder te bouwen.
  • Het aanleren van de woordenschat. Bij het leren van een nieuwe taal zijn de juiste technieken belangrijk. In de bijles Spaans geeft jouw begeleider de nodige tips om sneller en efficiënter te memoriseren.
Bijles Spaans secundair onderwijs
Title

Wanneer bijles Spaans voor het secundair onderwijs volgen?

De meeste mensen die moeilijkheden met Frans hebben, ondervinden dezelfde problemen bij Spaans. Wacht niet totdat het te laat is, en contacteer Studant voor een professionele bijles Spaans (of Frans!). Wij helpen jou zowel in het schooljaar als in de zomervakantie.

Wie geeft er bijles Spaans aan het secundair onderwijs?

Bachelor- en masterstudenten uit taalopleidingen zoals Toegepaste Taalkunde, Vertaler-Tolk en Taal- en Letterkunde. Zij oefenen dagelijks hun spreken en luisteren. Daardoor hebben ze de nodige kennis en vaardigheden vergaard om een goede bijles Spaans aan te bieden. Zij zorgen ervoor dat je een beter inzicht in de taal krijgt en dat jouw specifieke problemen verholpen worden.