Thesisbegeleiding hoger onderwijs

Bijles thesisbegeleiding hoger onderwijs

Veel studenten worden in het hoger onderwijs voor het eerst geconfronteerd met het schrijven van uitgebreide en wetenschappelijk onderbouwde papers. Het ultieme afstudeerwerk, de bachelorproef of masterproef (thesis) bezorgt studenten dan ook vaak heel wat kopzorgen. Daarom bieden wij een betrouwbare thesisbegeleiding aan, die zorgt voor dat beetje extra hulp dat veel studenten kunnen gebruiken.

Wat houdt onze thesisbegeleiding voor het hoger onderwijs in?

Tijdens onze thesisbegeleiding zullen we je ondersteunen en hulp bieden bij de volgende zaken:

  • Een duidelijke structuur opzetten. Bij onze thesisbegeleiding helpen we o.a. met het plaatsen van titels en ondertitels, en bepalen we een duidelijke volgorde van de inhoud.
  • De lay-out van je thesis bepalen. We geven in onze thesisbegeleiding tips voor een overzichtelijke lay-out die aan de vormvereisten voldoet.
  • Je thesis of bachelorproef nalezen. De begeleiders lezen jouw werk op zinsbouw, spelling en taalfouten nalezen.
  • Een statistische analyse begeleiden. Als er in de thesis een statistische analyse voorkomt, dan zullen onze begeleiders je tijdens de thesisbegeleiding helpen met het opstellen van goed geformuleerde werkhypothesen. Bovendien leggen ze de basishandelingen van SPSS uit. Uiteraard zal je nog steeds zelf de analyses moeten maken, maar dat kan eventueel tijdens de thesisbegeleiding. De begeleiders gaan dan na of alle analyses correct zijn.
  • De bronnenlijst op juiste notatie corrigeren.

De begeleiders zullen tijdens onze thesisbegeleiding in geen geval helpen bij het schrijven van het werk. Wel zullen ze het werk nalezen en eventuele fouten helpen corrigeren. De begeleiders brengen in geen geval inhoudelijke correcties aan: hiervoor kan je steeds terecht bij je promotor op je hoge school of universiteit.