Wat houdt bijles toelatingsexamen voor het hoger onderwijs in?

Eerst beoordelen we jouw niveau in de verschillende opleidingsonderdelen (wiskunde, fysica, chemie en biologie). Dan vergelijken we jouw niveau met het niveau dat op het toelatingsexamen arts & tandarts verwacht wordt. Zo leggen we de knelpunten bloot, en weten we waar we het hardst aan moeten werken. In de bijles toelatingsexamen komen volgende elementen aan bod:

  • Voorbereiding op het toelatingsexamen. Je werkt samen met je begeleider een aantal voorbeeldvragen uit, waarna je de gevolgde redenering zelf moet kunnen toepassen.
  • Voorbereiding op de leesproef. In de bijles toelatingsexamen oefen je op snel, begrijpend en inzichtelijk lezen.
  • Voorbereiding op de communicatieproef. In de bijles voor de toelatingsexamen leer je technieken om de juiste antwoorden te selecteren.
  • Uitwisseling van tips en ervaring. Tijdens de bijles toelatingsexamen krijg je inzicht in de dagindeling, en wordt er uitgelegd hoe je meerkeuzevragen moet beantwoorden.

Wanneer bijles toelatingsexamen voor het hoger onderwijs volgen?

Zowel tijdens het jaar als in de zomermaanden kunnen wij je op de toelatingsproef van het hoger onderwijs voorbereiden.

Wie geeft de bijles voor het toelatingsexamens?

Studenten uit de richting arts of tandarts helpen jou in de bijles met de voorbereiding voor jouw toelatingsexamen. Zij weten het best welke kennis je op je toelatingsexamen nodig hebt om te slagen en waar je mogelijk nog aan moet werken. Niet alleen kunnen onze begeleiders je op de technische kant van het toelatingsexamen voorbereiden, ook kunnen ze over hun ervaringen in het hoger onderwijs vertellen.