Begeleider worden tijdens de coronacrisis? Het kan!

We beleven vandaag nieuwe tijden die door het coronavirus op een creatieve manier moeten worden overwonnen! Studant zoekt altijd geschikte begeleiders, ook tijdens de coronacrisis! Het sollicitatieproces en het bijles geven verloopt welliswaar een beetje anders, maar laat dat jou zeker niet tegenhouden.

Jij bepaalt zelf of het sollicitatiegesprek fysiek of via Microsoft Teams verloopt.  Tijdens het sollicititatiegesprek krijg je de nodige uitleg over onze werking en kijken onze studiecoaches of jij over de nodige vaardigheden beschikt. Nu fysiek lesgeven tijdelijk niet mogelijk is, is het belangrijk dat je ook de weg vindt in de digitale tools. Op het sollicitaitegesprek zullen onze studiecoaches alvast enkele tips & tricks meegeven zodat het online lesgeven voor jou geen geheimen meer kent. Wij reiken je de tools aan en je hoeft je niet te verplaatsen, wat houdt jou nu nog tegen? 

 

Voordelen

 • Je verdient minimum 15 euro per uur en dat kan opgetrokken worden tot 20 euro per uur
 • Je kiest zelf je uren en de locatie van de bijles
 • Je krijgt ondersteuning voor alle administratie als begeleider

Selectiecriteria

 • Je bent tussen 18 en 25 jaar oud
 • Je studeert aan een hogeschool of universiteit voor minimaal 27 studiepunten
 • Je bent een enthousiaste en gemotiveerde begeleider
 • Je kan goede studieresultaten voorleggen
 
 • Blijf ik fiscaal ten laste van mijn ouders?

  Dit is afhankelijk van veel meer factoren dan uitsluitend hetgeen je bij Studant verdient. De bepalende factor hiervoor is de omvang van je netto bestaansmiddelen. Zolang deze kleiner zijn dan volgende bedragen (2020), is er geen enkel probleem:

  • € 3.360 als kind ten laste van gehuwde of samenwonende ouders
  • € 4.810 als kind ten laste van een alleenstaande ouder
  • € 6.110 als mindervalide kind ten laste van een alleenstaande ouder

  De berekening van je nettobestaansmiddelen is geen sinecure en kan je hier terugvinden.

 • Krijgen mijn ouders nog kinderbijslag?

  Als je zelfstandige bent, blijf je het recht op kinderbijslag behouden indien je maximaal 240 uur per kwartaal werkt. Het derde kwartaal (1 juli tot 30 september) mag je onbeperkt werken, zolang je de lessen hervat in het daaropvolgende schooljaar.

 • Moet ik dit op mijn belastingsbrief invullen?

  Ja! Het verdiende bedrag moet onder de code 1650 (of eventueel 2650-66 als je een gezamenlijke aangifte indient) worden ingediend. Die code vind je terug in deel 2/ kader XiX (Jaar 2018). Omdat de code geregeld verandert, krijg je bij je loonfiche steeds de code waaronder je het bedrag moet invullen.

 • Moet ik op mijn inkomsten belastingen of sociale bijdragen betalen?

  Neen! Jouw inkomsten bij Studant zijn vrijgesteld van belastingen en sociale bijdragen, mits je onder het grensbedrag van 6.924,50 euro (2018) blijft. Dit is het wettelijk bepaalde maximumbedrag. We zorgen ervoor dat je hier binnen onze organisatie nooit over gaat. Als dit wel dreigt te gebeuren, krijg je tijdig een melding van ons.

 • Heeft dit invloed op mijn 475 uren (studentenjob)?

  Neen, vanaf 1 januari 2018 besliste de regering dat studenten een maximumbedrag van 6.924.50 euro (2019) mogen verdienen, onder welke statuut ze dat deden (student zelfstandige of een studentenjob via de 475 uren) doet er niet langer toe. In principe kan je jouw weekendwerk bij de bakker dus perfect combineren met bijles geven bij Studant of kan je voor Studant werken, ondanks dat je al 475 uren gewerkt hebt.

 • Hoeveel verdien ik als begeleider aan het hoger onderwijs?

  Als begeleider in het hoger onderwijs verdien je standaard 15 euro per uur. Op Studant kan je zelf je loon bepalen. Je kan namelijk op twee manieren ervoor zorgen dat jouw standaardtarief verhoogt: enerzijds door het volgen van workshops, anderzijds door een sterke communicator te zijn. Als je een begeleiding aanvaardt voor een veelgevraagd vak, zal je vergoeding worden opgetrokken tot 18 euro per uur. Is het een begeleiding waarvoor je je verder moet verplaatsen krijg je 2 euro vervoerskosten per uur. Je zal dit steeds weten alvorens je de begeleiding aanvaardt.

 • Hoeveel verdien ik als begeleider aan het secundair onderwijs?

  Als begeleider in het secundair onderwijs verdien je standaard 15 euro per uur. Op Studant kan je zelf je loon bepalen. Je kan namelijk op twee manieren ervoor zorgen dat jouw standaardtarief verhoogt: enerzijds door het volgen van workshops, anderzijds door een sterke communicator te zijn. Als je een begeleiding aanvaardt waarvoor je je verder moet verplaatsen krijg je 2 euro vervoerskosten per uur. Je zal dit steeds weten alvorens je de begeleiding aanvaardt.

 • Kan ik dit combineren met vrijwilligerswerk?

  Ja, vrijwilligerswerk en het statuut als student zelfstandige valt perfect te combineren zolang dit voor verschillende organisaties is. Zo kan je bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doen bij Unicef of op een taalkamp in de zomer, terwijl je lesgeeft voor Studant. Het ontvangen van een vrijwilligersvergoeding vormt hierbij geen probleem.

 • Wanneer word ik uitbetaald?

  Je zal steeds voor de 17de van de volgende maand uitbetaald worden: dit gaat dan over de uren gegeven bijles van de vorige maand. Heb je bijvoorbeeld in januari les gegeven, dan zal je voor 17 februari je geld ontvangen. Hoe je de uren moet bijhouden en registreren, zal op het sollicitatiegesprek uitgelegd worden.

 • Hoe kan ik dit statuut opzeggen?

  Als je bent afgestudeerd of als je om een andere reden definitief wil stoppen met lesgeven, moet je documenten opvragen bij de HR Manager Vlaanderen, Sofie Paternoster (sofie.paternoster@studant.be). Zij begeleidt je bij het invullen van de papieren en helpt je door de afsluitingsprocedure. Dit is niet nodig indien je gewoon een jaar wil stoppen bij Studant of op Erasmus vertrekt.

 • Hoe moet ik dit statuut in orde brengen?

  Om dit statuut aan te vragen, vraagt Acerta om een aantal documenten in te vullen. Welke documenten dit zijn, krijg je uitgelegd op het sollicitatiegesprek. Op het gesprek krijg je de documenten en helpen we jou met het invullen ervan.

 • Onder welk statuut werk ik?

  Begeleiders van Studant werken onder het statuut Student Zelfstandige. Als je het statuut voor de eerste keer bij ons aanvraagt, zullen wij je aansluiten bij Acerta. Mocht je al een statuut hebben bij een ander sociaal zekerheidsfonds, mag je hier ook mee beginnen.

  Maak je geen zorgen over de administratielast, die wordt namelijk gedragen door Studant. Je zal op het sollicitatiegesprek de nodige papieren ontvangen die je samen met de verantwoordelijke overloopt. Om het statuut aan te vragen, moet je voldoen aan drie criteria:

  • Je bent student aan een hoger onderwijsinstelling (hogeschool of universiteit) voor minimaal 27 studiepunten.
  • Je bent tussen 18 en 25 jaar oud.
  • Je verdient niet meer dan 6.924,50 euro op jaarbasis.

  Voor meer concrete info kan je altijd de uitgebreide versie via de website van Acerta bekijken.

 • Hoe krijg ik begeleidingen doorgestuurd?

  Je kan als begeleider niet zelf selecteren welke begeleidingen je wil doen. Om kwaliteit te garanderen gebruiken we een één-op-één matching. Dit wil zeggen dat onze verantwoordelijke steeds de beste mogelijke begeleider voor de situatie selecteert. Die begeleider zal een bericht krijgen met daarin de vraag of hij/zij de begeleiding wil aanvaarden of niet. Weigert hij/zij de begeleiding, dan zal een volgende begeleider de vraag krijgen. Je bent m.a.w. steeds de enige die het aanbod voor de begeleiding krijgt totdat je weigert of aanvaardt. We werken dus niet op basis van zelf kiezen of eerst reageren, maar selecteren zelf de begeleiders.

 • Hoelang heb ik tijd om de begeleiding te aanvaarden of te weigeren?

  We verwachten dat je als begeleider binnen de 24 uur laat weten of je de begeleiding wil geven. Nadien zal de begeleiding naar een andere begeleider gestuurd worden. We hanteren dit principe zodat studenten niet te lang moeten wachten alvorens ze kunnen starten met de lessen om een verdere achterstand te vermijden.

 • Hoeveel uren per week geef ik bijles?

  De duur van een les hangt van de student, het onderwijsniveau en het vakgebied af. Meestal lijkt anderhalf uur op het middelbaar en twee uur voor het hoger onderwijs een goede maatstaf. Dus het aantal uren dat je per week bijles geeft, is volledig afhankelijk van het aantal begeleidingen dat je aanvaardt en hoelang je lessen duren.

 • Moet ik een minimum aantal begeleidingen geven?

  We vragen niet om een minimum aantal opdrachten te doen. Belangrijk is dat jij enkel de begeleidingen geeft waar jij sterk in bent en je goed bij voelt!

 • Moet ik elke begeleiding aanvaarden?

  Bij Studant mag je altijd kiezen welke begeleiding je aanneemt en welke je weigert. Je hoeft dus zeker niet elke begeleiding te aanvaarden. Heb je al een eerste sessie aangenomen, maar klikte het niet tussen jou en je student? Dan kan je verdere begeleiding hierbij weigeren. Ook heb je de mogelijkheid om zelf te beslissen of je uitsluitend studenten uit het hoger onderwijs, het secundair onderwijs of beide wil begeleiden.

 • Waar vinden de bijlessen plaats?

  De plaats van de begeleiding kies je voornamelijk zelf. In het secundair is de algemene regel dat je bij de student thuis les geeft. In uitzonderlijke gevallen kan hier van afgeweken worden. Op het hoger onderwijs is het gangbaar dat je op campus, op kot of op een andere publieke locatie lesgeeft. Hou er rekening mee dat je best steeds les geeft op een rustige plaats waar niet te veel lawaai is.

 • Wanneer mag ik begeleiding bij het toelatingsexamen Geneeskunde en Tandheelkunde geven?

  Naast de criteria opgesomd in 'Wanneer kan ik begeleider worden?', verwachten we dat je minimaal je eerste bachelor Geneeskunde of Tandheelkunde succesvol hebt afgerond.

  Normaal gezien wordt de begeleiding dus gegeven door studenten die zelf het toelatingsexamen hebben afgelegd. In het uitzonderlijke geval dat studenten zeer specifieke vragen hebben bij een bepaald onderdeel, kan het zijn dat studenten uit andere richtingen met veel fysica, chemie of wiskunde de begeleiding op zich mogen nemen. 

 • Wanneer mag ik studiemethode geven?

  Naast de criteria opgesomd in ‘Wanneer kan ik begeleider worden?’, verwachten we dat je minimaal je eerste bachelor succesvol hebt afgerond. Ervaring met het geven van studiemethode of leren leren is een pluspunt. Heb je geen ervaring? Dan zullen we je vragen om een van onze workshops hieromtrent te volgen.

 • Wanneer mag ik thesisbegeleiding geven?

  Thesisbegeleiding is opgesplitst in twee zaken, namelijk taalcorrecties & lay-out en statistische analyse. Naast de criteria opgesomd in ‘Wanneer kan ik begeleider worden?’, gelden volgende criteria:

  Taalcorrecties gebeuren steeds door studenten uit volgende richtingen:

  • Politieke wetenschappen | Communicatiewetenschappen
  • Taal- en Letterkunde | Toegepaste Taalkunde
  • Journalistiek
  • Meertalige Professionele Communicatie
  • Leerkrachtenopleiding Secundair Onderwijs met Nederlands als onderwijsvak

  We verwachten dat thesisbegeleiders zelf minimaal 15/20 behaalden voor hun bachelorproef of thesis. De statistische hulp wordt steeds gegeven door begeleiders met een achtergrond in statistiek, R, SAS en SPSS. Vaak zijn dit studenten uit de faculteit TEW, PSW of Geneeskunde.

 • Wanneer mag ik vakbegeleiding geven?

  Naast de criteria opgesomd in ‘Wanneer kan ik begeleider worden?’, verwachten we dat je minimaal 14/20 behaalde voor de vakken waarin je les wil geven. Zou je bijvoorbeeld graag wiskunde geven? Kijk dan even na of je voor je wiskunde gerelateerde vakken 14/20 behaalde.

 

word begeleider