3 tips voor een gesprek over een slecht rapport

Geschreven door Marie Denissen | 23-12-2022
help mijn kind heeft een slecht rapport

De kerstperiode staat voor de deur maar misschien bracht de kerstman bij jullie thuis wel een slecht rapport van één van je oogappels. Als ouder maak je je ongetwijfeld zorgen maar voor je kind is dit vaak ook een moeilijke klap. Hoe reageer je het beste als je kind thuiskomt met slechte punten?

Praat met je kind

Ga eerst het gesprek met hen aan. Het heeft weinig zin om meteen te roepen en verwijten te maken over hoe ze niet voldoende hun best doen. Door te roepen, is de kans groot dat je kind ongemotiveerd is en zich koppig zal opstellen doorheen het gesprek. Op die manier is er weinig kans dat er iets positiefs uit het gesprek kan komen.

Reflecteer dus samen over wat er is fout gelopen en zoek naar oplossingen. Zoals gezegd is je oogappel waarschijnlijk ook teleurgesteld. Het is daarom belangrijk om rekening te houden met de gevoelens van je kind. Dat rapport kan je toch niet meer veranderen, je kan alleen maar proberen om positief richting het volgende semester te gaan.

De kans is reeël dat zij misschien andere verwachtingen hebben van een goed rapport dan wat jullie als ouders verwachten. Het is dan aangeraden om dit ook te bespreken en uit te leggen waarom jullie hen hoger inschatten en hoe je hen hierin kan ondersteunen.

Blijf daarnaast ook positief doorheen het gesprek met je kind betekent niet dat je de resultaten goedkeurt of minimaliseert. Het betekent wél dat je je kind laat voelen dat je hem nog graag ziet, dat je hem steunt en dat je niet onmiddellijk verwijten maakt of beschuldigt.

Vermijd ook worden zoals ‘slecht’ of ‘te weinig’: gebruik in plaats daarvan ‘dat had beter gekund’ of ‘minder goede cijfers’.

Vergelijk niet met anderen

Vergelijk zeker niet de resultaten van je eigen kind met die van broers, zussen, klasgenoten of vriendjes. Door te vergelijken, geef je hen het idee dat het nooit goed genoeg is en dit heeft opnieuw geen postieve invloed om de motivatie van jullie kind.

Het is ook vaak verleidelijk om te gaan vergelijken met het klasgemiddelde. Het gemiddelde wordt namelijk te hard beïnvloed door enkele kinderen met extreem goede of slechte cijfers. Om te kunnen vergelijken gebruik je best de mediaan van de klas. De mediaan geeft weer wat het middelste cijfer is en zegt dus wel iets over hoe je kind scoort ten opzichte van het gemiddelde.

Bekijk samen een aanpak voor de toekomst

En dan nog het belangrijkste: maak samen een plan voor de toekomst. Stimuleren is nog altijd de beste manier om je kind te motiveren. Samen op zoek gaan naar werkbare oplossingen waar zowel jullie als ouders en je kind achterstaan, hebben het meeste kans op slagen.

 

Bekijk dus samen hoe je kind kan groeien en wat daarvoor moet gebeuren. Welke stappen moeten er ondernomen worden om daarbij om te helpen? Je kind kan daarin gerust een zekere verantwoordelijkheid krijgen wat betreft de uitwerking en de uitvoering van dit plan. Je kan bv aangeven dat je verwacht dat ze zelf met een idee komen over hoe ze die Franse woordjes of wiskundeoefeningen beter gaan studeren en uitwerken.

 

Is het duidelijk dat er grote problemen zijn met een bepaald vak of met de studiehouding? Ben je ervan overtuigd dat leren organiseren, plannen en leren studeren niet vanzelf gaat komen? Zoek dan ook op tijd extra ondersteuning. Soms kan een school reeds voldoende doen om te ondersteunen maar als dat niet het geval is, schakel dan externe ondersteunig is. Met een begeleiding studiemethode of ondersteuning voor een bepaald vak kan je vaak al veel stress weghalen bij de student. Op die manier kan je eerst genieten van de kerstvakantie en vervolgens samen vol goede moed beginnen aan het tweede semester!

Ga van start bij Studant

Heb jij dringend hulp nodig bij één of meerdere vakken? Lukt het je maar niet om een goede planning te maken? Wil je graag extra hulp bij het verwerken van bepaalde leerstof? Twijfel dan niet langer en start nu met jouw aanvraag. Zo krijg je spoedig een begeleider toegewezen die jou verder kan helpen.