Partners

Studentenverenigingen / studentenclubs / studentenkringen

Studentenvereniging voor de Lierse studenten

Lerarenopleiding - Arteveldehogeschool Gent

Studentenvereniging van de opleiding Handelswetenschappen

Internationale organisatie voor leadership development via buitenlandse ervaringen - Universiteit Antwerpen

Lerarenopleiding - Hogeschool Gent

Antwerpmun

Antwerpse Vrouwenclub

Overkoepelende studentenvereniging van de buitencampussen - Universiteit Antwerpen

Toegepaste Psychologie en Logopedie & Audiologie - Thomas More

Taal- en letterkunde - KU Leuven

Biomedische Wetenschappen - Universiteit Antwerpen

Antwerpse studentenvereniging met Turnhoutse roots

Studentenvereniging Universiteit Antwerpen

Overkoepelende studentenclub van de Howest en UGent campussen - Howest en Ugent Kortrijk

Scheikunde, biochemie en biotechnologie - Universiteit Gent

Bedrijfsmanagement - Arteveldehogeschool

Club van de kotstudenten

Opleiding Verpleegkunde, vroedkunde en ergotherapie - AP Hogeschool

Bio-ingenieurs - Universiteit Antwerpen

Diergeneeskunde - Universiteit Antwerpen

Studentenvereniging Antwerpen

Hotel-, Office-, en Communicatiemanagement, Rechtspraktijk, Orthopedagogie - AP Hogeschool

Faculteit Rechten - Universiteit Antwerpen

Overkoepelende organisatie van de erkende facultaire studentenverenigingen - Universiteit Gent

Overkoepelende studentenvereniging van de stadscampus Groenplaats - KDG

Taal- en letterkunde - Universiteit Gent

Faculteitskring van de opleiding Biologie van Ugent

Landmeetkunde, geografie en geomatica - Universiteit Gent

Geologica - Universiteit Gent

Vrouwenvereniging van de buitencampus Antwerpen - Universiteit Antwerpen

Het Vlaams Rechtsgenootschap 

Gezondheidszorg - Arteveldehogeschool Gent

Industriëel Ingenieurs - KU Leuven Geel

Chemie en biochemie - Universiteit Antwerpen

Kerberus

Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie - Universiteit Antwerpen

Kring der Economische, Politieke en Sociale Wetenschappen - VUB

Opleiding Taal- en letterkunde - Universiteit Antwerpen

Lerarenopleiding en Pedagogie - KDG

Geografie - KU Leuven

Faculteitsclub ontwerpwetenschappen - Universiteit Antwerpen

Handelswetenschappen - Universiteit Gent

Opleiding Scheikunde - AP Hogeschool

Podologie - Arteveldehogeschool Gent

Faculteitskring Politieke en Sociale Wetenschappen

Studentenclub voor studenten TP aan de Thomas More hogeschool

Lerarenopleiding - PXL Hasselt

Sociale Wetenschappen - Universiteit Antwerpen

Gentse vereniging voor studenten van de opleiding Bachelor in het secundair onderwijs

Bedrijfskunde en technologie - Hogeschool Gent

Opleiding Sociaal Agogisch Werk - Vives

Sociaal-Economische Wetenschappen - Universiteit Antwerpen

Rechten - Universiteit Antwerpen

Elektromechanica - AP hogeschool

Revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie - Universiteit Gent

Verpleegkunde - KDG

Toegepaste Taalkunde, Vertalen, Tolken - Universiteit Antwerpen

Farmaceutische Wetenschappen - Universiteit Antwerpen

Universitaire Faculteiten Stadscampus Antwerpen

Bedrijfskunde, sociaal werk en lerarenopleiding - AP Hogeschool

Toegepaste Taalkunde - Universiteit Gent

Geschiedenis - Universiteit Gent

Bio-ingenieurswetenschappen - Universiteit Gent

Faculteitskring van de Biomedische Wetenschappen aan Universiteit Gent

Geneeskunde - Universiteit Gent

Wetenschappelijke Kring

Toegepaste Economische Wetenschappen - Universiteit Antwerpen

Wiskunde, informatica en natuurkunde - Universiteit Gent

Wiskunde, Informatica en natuurkunde - Universiteit Antwerpen