Tarieven

Bij Studant staan we voor kwalitatieve studiebegeleiding aan een zo laag mogelijk prijs! Daarnaast staat tevredenheid van de student centraal binnen onze organisatie. Om die reden zal je nooit iets hoeven te betalen alvorens er een eerste les heeft plaatsgevonden en je tevreden bent van jouw begeleider. Niet tevreden na de eerste les? Dan zal onze studiecoach contact opnemen en zorgen we voor een nieuwe begeleider zodat er steeds een 'goede' match is tussen student en begeleider.

Inschrijving

Heb je nog nooit les gevolgd bij Studant, dan betaal je een eenmalige inschrijvingskost van €15 per student. Dit bedrag zal verrekend worden bij de factuur van jouw eerste lesuren. 

Uurtarief

   Basispakket (6uur)   Extra uren 
 Secundair Onderwijs  €28 / uur €25 / uur
 Hoger Onderwijs  €28 / uur €25 / uur

Het uurtarief op het secundair en hoger onderwijs bedraagt €28/uur voor de eerste 6 uur (basispakket). Dit is tevens ook de minimumduur van een begeleiding. Indien jouw begeleiding langer duurt dan 6 uur, betaal je voor de extra uren €25/uur. Het uurtarief zoals hierboven weergegeven is inclusief mogelijke vervoersonkosten. 

Het basispakket betaal je eenmalig per schooljaar. Volg je dus meerdere begeleidingen dan betaal je voor één van jouw begeleidingen het basispakket en voor de overige begeleidingen het tarief van de extra uren. 

Voorbeeld: Indien je dus 12 uur bijles wenst, dan bedraagt het tarief voor de eerste 6 uur €28/uur en voor de 6 aanvullende uren €25/uur.

Thesisbegeleiding

Thesisbegeleiding vormt een uitzondering op bovenstaande tarieven. Hier bedraagt het uurtarief steeds €28. Dit komt omdat deze begeleiding zeer gespecialiseerd is en door weinig begeleiders gegeven mag worden. Indien je jouw thesis wil laten nalezen op spelling, zinsconstructies en taalfouten, moet je rekenen dat onze begeleiders ongeveer 3000 woorden per uur nalezen en verbeteren. Uiteraard is er voor thesisbegeleiding geen minimaal aantal uren vereist.

Snelcursus

Ondervind je pas laat in het semester problemen dan kan je een snelcursus volgen net voor jouw examens. Voor een snelcursus geldt een toeslag van €3/uur, zowel bij het basispakket als bij de extra uren, met uitzondering van een thesisbegeleiding.

De toeslag geldt vanaf onderstaande data:

   1ste semester   2de semester 
 Secundair Onderwijs  10 November 1 Mei
 Hoger Onderwijs  20 November 1 Mei