Tarieven

Bij Studant staan we voor kwalitatieve studiebegeleiding aan een zo laag mogelijk prijs! Daarnaast staat tevredenheid van de student centraal binnen onze organisatie. Om die reden zal je nooit iets hoeven te betalen alvorens er een eerste les heeft plaatsgevonden en je tevreden bent van jouw begeleider. Niet tevreden na de eerste les? Dan zal onze studiecoach contact opnemen en zorgen we voor een nieuwe begeleider zodat er steeds een 'goede' match is tussen student en begeleider.

Inschrijving

Heb je nog nooit les gevolgd bij Studant, dan betaal je een eenmalige inschrijvingskost van €15 per student. Dit bedrag zal verrekend worden bij de factuur van jouw eerste lesuren. 

Secundair Onderwijs

Het doel van onze studiebegeleiding is om je de noodzakelijke kennis bij te brengen zodat je in de toekomst zelfstandig kan studeren. Zo kijken we naast het inhoudelijke ook naar jouw studiemethode en sturen deze bij indien nodig. Daarom hanteren we een minimum duur van 6 uur, zodat we het studieprobleem steeds op een gestructureerde en georganiseerde manier kunnen benaderen.

  < 12 uur  > 12 uur
Tarief €26 / uur  €24 / uur

De uren kan je verspreid opnemen over het hele semester. Volg je begeleiding voor meerdere vakken worden de uren samengeteld. 

Hoger onderwijs

   Basispakket  Extra uren
Tarief €28 / uur €25 / uur

Het basispakket bedraagt steeds 6 uur. Voor de aanvullende uren hanteren we steeds een verlaagd tarief. Indien je dus 12 uur bijles wenst, dan bedraagt het tarief voor de eerste 6 uur €28/uur en voor de 6 aanvullende uren €25/uur.

De uitzondering hierop is thesisbegeleiding. Hier bedraagt het tarief steeds 28 euro per uur. Dit komt omdat deze begeleiding zeer gespecialiseerd is en door weinig begeleiders gegeven mag worden. Indien je jouw thesis wil laten nalezen op spelling, zinsconstructies en taalfouten, moet je rekenen dat onze begeleiders ongeveer 3000-4000 woorden per uur nalezen en verbeteren. Uiteraard is er voor thesisbegeleiding geen minimaal aantal uren vereist.