Bijles Spaans hoger onderwijs

Spaans is een wereldtaal: niet alleen is het de moedertaal van 406 miljoen mensen, het is ook de tweede meest gesproken taal over heel de wereld. Net zoals Engels kan het in jouw latere carrière zeker van pas komen om een woordje Spaans te kunnen spreken. 

Afbeelding
Bijles Spaans hoger

Wat houdt bijles Spaans in?

De bijles Spaans voor richtgraad 1.1/1.2 of niveau A1/A2 legt de basis van het Spaans. Hier is zowel theorie als praktijk van belang. Daarom delen we de bijles Spaans op in:

  • Het trainen van je vaardigheden. Door extra oefeningen te maken rond spreek-, luister-, schrijf- en leesvaardigheid, zal je gemakkelijker kunnen volgen in de les.
  • Het beheersen van de grammatica. Door de basiskennis te herhalen, wordt het eenvoudiger om hier later op verder te bouwen.
  • Het aanleren van de woordenschat. Bij het leren van een nieuwe taal zijn de juiste technieken belangrijk. In de bijles Spaans geeft jouw begeleider de nodige tips om sneller en efficiënter te memoriseren.

Wanneer volg je bijles Spaans?

De meeste mensen die moeilijkheden met Frans hebben, ondervinden dezelfde problemen bij Spaans. Wacht niet totdat het te laat is, en contacteer Studant voor een professionele bijles Spaans (of Frans!). Wij helpen jou zowel in het schooljaar als in de zomervakantie.

Wie geeft er bijles Spaans?

Bachelor- en masterstudenten uit taalopleidingen zoals Toegepaste Taalkunde, Vertaler-Tolk en Taal- en Letterkunde. Zij oefenen dagelijks hun spreken en luisteren. Daardoor hebben ze de nodige kennis en vaardigheden vergaard om een goede bijles Spaans aan te bieden. Zij zorgen ervoor dat je een beter inzicht in de taal krijgt en dat jouw specifieke problemen verholpen worden.

Thuis, online of bij studant

Jij kiest wanneer en hoeveel!

Van €28 tot €32/uur

Begeleiding aanmaken

  • Ondervind je problemen met een specifiek vak? 
  • Heb je zelf een goed beeld van welke hulp je wenst?
  • Wil je graag snel starten met een begeleiding?

Vul snel onze twee formulieren in om je bijles op te starten!

Infogesprek aanvragen

  • Ondervind je problemen met meerdere vakken?
  • Geen idee welke hulp je precies nodig hebt?
  • Wil je meer informatie over onze werking?

Onze studiecoaches helpen je graag verder!

Waar bevinden onze begeleiders Spaans zich voor het secundair onderwijs?