Toelatingsexamen arts en tandarts wordt hervormd (update)

Geschreven door Anoniem | 22-06-2018

Vanaf het academiejaar 2018-2019 zal het toelatingsexamen arts en tandarts grondig gewijzigd worden. Wij zetten even de belangrijkste veranderingen op een rijtje:

Vanaf het academiejaar 2018-2019 zal het toelatingsexamen arts en tandarts grondig gewijzigd worden. Wij zetten even de belangrijkste veranderingen op een rijtje:

1. Aparte selectieproef voor arts en tandarts

Op 3 juli zal het examen voor artsen doorgaan, op 4 juli voor tandartsen. Kandidaten met interesse in beide opleidingen zullen wel aan beide examens kunnen deelnemen

2. Meer kandidaten kunnen starten aan de opleiding

Het ontwerp dat nu op tafel ligt, gaat uit van 1.102 starters voor de opleiding geneeskunde en 135 voor de opleiding tandheelkunde, samen 1237. Vroeger lag het totaal aantal starters gemiddeld op 1081

3. Meer kandidaten kunnen starten aan de opleiding

Het ontwerp dat  nu op tafel ligt, gaat uit van 1.104 starters voor de opleiding geneeskunde en 135 voor de opleiding tandheelkunde, samen 1239. Vroeger lag het totaal aantal starters gemiddeld op 1081 waardoor je komend jaar iets meer kans hebt om toegelaten te worden.

4. Numerus fixus

Het zal niet langer gaan om het behalen van de helft van de punten, maar wel om bij de beste zoveel procent te zijn. De grens ligt op 1237 deelnemers in totaal.

5. Geen tweede zit meer

Waar kandidaten vroeger nog een tweede kans hadden op het einde van de zomervakantie, zullen ze nu in één keer moeten slagen om dat jaar nog aan de opleiding te mogen beginnen.

6. Resultaat uiterlijk voor 1 augustus

Tot hiertoe werd het resultaat van de tweede zit pas in de eerste week van september meegedeeld. Moeilijk voor de kandidaten die dan niet slagen: ze hebben nog slechts een paar weken om een alternatieve studierichting te kiezen. Door het resultaat uiterlijk op 1 augustus mee te delen, kunnen ze sneller aan die zoektocht beginnen en zo hopelijk een betere en meer afgewogen keuze maken

7. Aandacht voor verschillende vaardigheden

Ook inhoudelijk wordt het examen vernieuwd. De wetenschappen blijven een belangrijk onderdeel, maar en zal ook op andere competenties gefocust worden. Communicatieve, sociale en technische vaardigheden zijn immers niet onbelangrijk voor artsen en tandartsen in spe. 

8. Voorbereiding

Er zijn de voorbije jaren al wat inspanningen geleverd voor meer transparantie met het oog op een betere voorbereiding. Zo werden de vragen van de afgelopen examenreeksen steeds vrijgegeven achteraf. Deze lijn wilt men in de toekomst zeker doortrekken.

Een aanvullende cursus of begeleiding blijft echter onontbeerlijk als je wilt slagen voor deze bijzonder moeilijke test. Studant biedt dit aan in de vorm van privé – of groepslessen, gegeven door studenten die zelf slaagden voor het toelatingsexamen.