De voorbereidingscursus in een notendop

Ons voorbereidingstraject behandelt beide onderdelen van het toelatingsexamen arts en tandarts:

 • Kennis en inzicht in de wetenschappen (KIW): wiskunde, fysica, chemie en biologie
 • Generieke competenties (GC): CLEAR en VAARDIG

De leerstof van het ingangsexamen arts en tandarts wordt uitgelegd op 12 zaterdagen of 12 zondagen verspreid over het schooljaar. In de voormiddag behandelen we de theorie en in de namiddag passen we deze toe op voorbeeldvragen die representatief zijn voor de toelatingsproef. Je krijgt in totaal meer dan 900 modelvragen, inclusief verbetersleutel. Om interactief te kunnen werken, worden de groepen beperkt tot maximaal 10 studenten.     

Naast de lessen voorzien we op regelmatige basis dagen waarop jij samen met de andere leerlingen kan studeren onder begeleiding van onze begeleiders. Zo kan je elkaar motiveren voor het toelatingsexamen en kunnen jullie optimaal voorbereid naar het ingangsexamen geneeskunde en tandheelkunde gaan.

Toelatingsexamen: Kennis en inzicht in de wetenschappen (KIW)

In de voorbereidingscursus behandelen we de volledige leerstof van de vier wetenschapsvakken. Dit wil zeggen dat we in de voormiddag (09u00 – 12u00) focussen op de theorie en we ons in de namiddag (13u00 – 17u00) toespitsen op het maken van voorbeeldoefeningen. Daarnaast leren we jou meteen ook een aantal cruciale vaardigheden die nodig zijn op het ingangsexamen geneeskunde:

 • Meerkeuzevragen maken onder tijdsdruk
 • Omgaan met giscorrectie
 • Moeilijke berekeningen maken zonder rekenmachine

Naast de oefeningen in de les krijg je voor elk vak ook extra oefeningen mee naar huis. Je krijgt de oefeningen in overzichtelijke bundels, inclusief een volledig uitgeschreven verbetersleutel. In totaal krijg je zo meer dan 900 voorbeeldoefeningen. Na afloop van de lessen leg je een simulatietest af! Die test geeft jou een beeld van hoever je al staat en zorgt ervoor dat onze begeleiders weten welke onderdelen ze eventueel individueel nog verder moeten verduidelijken. 

Na verschillende cursussen voor het toelatingsexamen geneeskunde te hebben vergeleken, koos ik uiteindelijk voor Studant. Hun lessen worden in Antwerpen gegeven waardoor ik niet al te ver moest pendelen. Omdat hun lessen in kleine groepjes worden gegeven door geneeskunde studenten, kon ik al mijn vragen stellen en hing er een relaxte sfeer. Dit alles heeft ervoor gezorgd dat ik komend schooljaar kan beginnen aan de opleiding geneeskunde!

Victor (17 jaar), Antwerpen

Toelatingsexamen: Generieke competenties (GC)

In het voorbereidingstraject wordt gedurende een hele dag gefocust op de generieke competenties van de toelatingsproef, namelijk CLEAR en VAARDIG.

 • CLEAR (voormiddag): We starten met het geven van enkele tips & tricks die je bij elke vraag in je achterhoofd moet houden. Vervolgens lossen we een hele reeks voorbeeldcasussen op zodat je vertrouwd wordt met de vraagstelling.
 • VAARDIG (namiddag): Eerst leer je hoe je snel en efficiënt teksten kan lezen. Vervolgens trainen we samen op het analyseren van teksten en interpreteren van schema’s. Tot slot behandelen we een reeks teksten uit vorige examens of uit wetenschappelijke tijdschriften zodat jij weet wat jou te wachten staat op het toelatingsexamen.

Voor beide onderdelen krijg je extra oefeningen mee naar huis. Zo ben je alvast perfect voorbereid voor het namiddaggedeelte van de toelatingsproef geneeskunde.

Volledig traject

Het is belangrijk om goed te scoren op elk onderdeel van het toelatingsexamen arts en tandarts. We adviseren daarom om het volledige traject te volgen. Dit omvat:

 • De wetenschapsvakken en generieke competenties;
 • Uitleg van de volledige leerstof op 12 zaterdagen;
 • Meer dan 900 voorbeeldvragen, inclusief verbetering;
 • Extra individuele ondersteuning indien nodig;
 • Simulatieproef als ultieme test!

De kostprijs voor het volledige traject bedraagt €983 (Inclusief 15% korting vanwege het volledige traject) 

Inschrijven volledig traject

Deeltraject

Heb je toch alleen uitleg nodig voor één of een paar specifieke onderdelen als voorbereiding op het ingangsexamen arts en tandarts, dan kan je er ook voor kiezen om deze apart te volgen! Kies uit: 

 • Wiskunde
 • Fysica
 • Chemie
 • Biologie
 • Communicatie en teksten

De kostprijs ligt tussen de €90 en €275 per vak en is afhankelijk van welke vakken je volgt.

Inschrijven deeltraject

Wanneer?

De voorbereidingscursus wordt uitgelegd op 12 lesdagen! Je kan ervoor kiezen om de lesdagen op zaterdag, zondag of in de paasvakantie te volgen. Kan je niet elke zaterdag of zondag? Dan stellen we voor jou een gepersonaliseerd programma samen zodat je zeker alle lesdagen kan volgen. Om die reden krijg je de lesdata pas toegestuurd nadat je bent ingeschreven en we een beeld hebben van welk traject jouw voorkeur geniet. 

Locatie

Locatie: De lessen ter voorbereiding op de toelatingsproef vinden plaats in ons kantoor, gelegen op de Kipdorp 49, 2000 Antwerpen. Het kantoor is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. 

Lesgevers

Onze infosessies en voorbereidingscursus worden gegeven door studenten geneeskunde, die ervaringsdeskundigen zijn op elk vlak van het toelatingsexamen arts en tandarts. Ze namen niet alleen zelf deel, maar ze hebben ook de voorbije jaren al talloze studenten helpen slagen voor het ingangsexamen geneeskunde. Verder kunnen ze jou ook vertellen over hun ervaring met de richting zelf.

De begeleiders kijken er alvast naar uit om jou te helpen bij de toelatingsproef! Zij zullen met het nodige enthousiasme jou de leerstof uitleggen en staan altijd klaar om jouw vragen te beantwoorden. Zij hebben maar één missie: jou helpen slagen op de toelatingsproef arts en tandarts!