Goed voorbereid naar het toelatingsexamen arts en tandarts

Toelatingsexamen arts en tandarts

Ben jij van plan om in juli deel te nemen aan het toelatingsexamen arts en tandarts? Heb je geen idee waar je moet beginnen met de voorbereidingen? Kan jij wel wat tips gebruiken om de komende maanden zo efficiënt mogelijk jezelf voor te bereiden op het toelatingsexamen arts? Onderstaande tips helpen je richting een geslaagd examen en een mooie opleiding arts en tandarts!

Tip 1: De juiste inschatting van jouw kennis is de eerste stap!

Als allereerste stap moet je een beeld krijgen van jouw huidige niveau van kennis voor het toelatingsexamen. Heb jij een idee van je kennis? Weet jij welke onderwerpen jouw zwakke schakels zijn? Weet je waar te beginnen in alle leerstof? Het is vaak moeilijk om te zeggen welk wetenschappelijk vak jouw sterkte is en welke onderwerpen jou helemaal niet liggen. Denk je dat wiskunde makkelijk is maar loop je vast bij de oefeningen van het toelatingsexamen arts en tandarts? Dan kan onze gratis test voor het toelatingsexamen jou helpen!

Aan de hand van vergelijkbare examenvragen hebben we een representatieve toets gemaakt die een inschatting maakt van jouw huidige kennis voor het toelatingsexamen arts en tandarts. Op die manier kan je perfect inschatten welke vak voor jou nog het moeilijkste is en waar je nog extra op moet oefenen in de komende maanden. Na het maken van de toets krijg je meteen toegang tot de juiste antwoorden zodat je zicht hebt op je eigen kennis en antwoorden. Je kan deze informatie dan gebruiken om een duidelijk plan van aanpak op te stellen voor de verdere voorbereidingen. 

Tip 2: Ken je sterktes en zwaktes tijdens het maken van een planning

Wanneer je een beeld hebt van jouw huidige kennis is het tijd om een realistische planning te maken van alle leerstof die je moet studeren voor het toelatingsexamen arts en tandarts. Het is bij het opstellen van een planning belangrijk om rekening te houden met je sterktes (welke vakken doe je graag?), je zwaktes (welke vakken doe je minder graag?) en eventuele struikelblokken. Daarnaast moet je ook rekening houden met je schoolwerk, examens en hobby’s en andere activiteiten.

Begin met inschatten hoeveel tijd je nodig gaat hebben om elk vak te studeren. Het is aangeraden om af te wisselen tussen de verschillende vakken om geconcentreerd en gemotiveerd te blijven. Hou er rekening mee dat wiskunde en fysica de grootste vakken zijn en voorzie dus meer tijd voor deze vakken.

Stel vooral niet uit wat je niet leuk vindt. Als je een onderdeel echt niet ziet zitten, dan is er vaak de drang om dit uit te stellen tot het allerlaatste onderdeel. Doe dit niet! Heel vaak heb je nog extra ondersteuning nodig bij deze onderdelen omdat ze moeilijk zijn en dan moet je op tijd hulp kunnen inroepen. Begin dus met de onderwerpen die je niet leuk of moeilijk vindt zodat je die al zeker hebt kunnen verwerken.

Tip 3: Maak gebruik van het juiste leerstofoverzicht

Gebruik de juiste bronnen wanneer je een overzicht wil van de leerstof! Het is belangrijk om met de juiste informatie aan de voorbereidingen van het toelatingsexamen te beginnen. Op de website van het toelatingsexamen arts en tandarts vind je de geüpdatete versie van dit leerstofoverzicht voor het examen.

Gebruik dit overzicht om jezelf voor te bereiden voor het toelatingsexamen. Ter motivatie kan je deze lijst gebruiken om af te vinken telkens wanneer je een onderdeel hebt kunnen verwerken. Op die manier krijg je sneller een goed beeld van wat je nog moet doen en het is ook nog eens motiverend tijdens het studeren!

Hou bij het studeren rekening met de belangrijkheid van de onderwerpen. Bij fysica heb je elk jaar vragen van dynamica, bij wiskunde is dat alles van analyse en functieverloop, bij chemie is dat dan weer stoichiometrie. Zorg er dus voor dat je de grote en belangrijke onderdelen zeker helemaal begrijpt en kan oplossen. Zo geef je jezelf de beste kansen voor het toelatingsexamen in juli. Je kan hiervoor de examenvragen van de vorige jaren bekijken om te weten welke onderdelen altijd gevraagd worden.

Tip 4: En dan is het tijd om te oefenen, oefenen en oefenen

De leerstof van het toelatingsexamen arts en tandarts wordt getoetst in oefeningen. Dit betekent dat je geen bewijzen moet vanbuiten leren maar je moet ze wel begrijpen en kunnen toepassen. Het moeilijke aan het toelatingsexamen arts en tandarts is dus de snelheid waarmee je de oefeningen moet oplossen en hoe snel je aan de uitkomst moet komen. Je hebt weinig tijd om lang te twijfelen en daarvoor moet je de leerstof heel snel kunnen reproduceren en omzetten naar toepassingen.

De gouden tip tijdens de voorbereidingen van het toelatingsexamen is daarom ook heel makkelijk: oefenen, oefenen, oefenen. Je moet oefeningen snel leren oplossen en dat leer je alleen maar door er ook heel veel te maken.

Tijdens het maken van de oefeningen doe je best alsof je het examen aan het afleggen bent: kijk niet naar de theorie en maak dit echt op basis van je eigen kennis. Zo kan je inschatten hoe vlot het al gaat en wat je allemaal goed kent. Duid de juiste oefeningen aan in een kleur en de foute in een andere kleur. Dat geeft je een duidelijk overzicht van de onderdelen die je nog moet herhalen. Controleer telkens de gemaakte oefeningen zodat je zeker de juiste verbetering hebt!

Weet je niet de volledige oplossing? Schrijf dan telkens op wat je weet. Zo kan je tijdens het verbeteren kijken waar je vastloopt en deze stappen nogmaals studeren en herhalen.

Maak een afzonderlijke lijst met de moeilijke oefeningen en onderdelen per vak. Zo krijg je snel een overzicht waar je op moet focussen tijdens de komende maanden.

Is het te moeilijk om helemaal zelfstandig aan de oefeningen te beginnen en heb je geen overzicht in wat je moet leren? Bij studant kan je een voorbereidingscursus volgen die alle leerstof overloopt. In de voormiddag krijg je theorie en in de namiddag maken we samen oefeningen. Je krijgt toegang tot meer dan 1000 oefeningen met een uitgeschreven verbetersleutel en toegang tot onze kennisvideo’s, online testen en cursusmateriaal. Tijdens de lessen krijg je alle uitleg die nodig is om goed voorbereid naar het toelatingsexamen arts en tandarts te gaan.

Tip 5: Helemaal klaar? Maak dan een representatief proefexamen

Heb je alle leerstof overlopen en voldoende oefeningen gemaakt? Heb je het gevoel dat je alles kent en kunt? Dan is het tijd om jezelf te testen met een representatief proefexamen voor het toelatingsexamen arts en tandarts. Het examen wordt namelijk verbeterd aan de hand van giscorrectie en daar oefen je best al eens enkele keren op. Op die manier weet je welke antwoordstrategieën je moet hanteren tijdens het examen. 

Een correct antwoord levert 3 punten op, een fout antwoord zorgt voor -1. Niets invullen op een vraag betekent dat je 0 punten krijgt voor die vraag. Het is dus beter om een vraag niet in te vullen wanneer je twijfelt, omdat je bij een foute gok een punt verliest. Je moet tijdens het examen ook altijd meer dan de helft van de vragen invullen om erdoor te kunnen zijn. Een goede oefening hierop is dus al het halve werk.

Plan daarom na het studeren van alle leerstof een proefexamen in zodat je een beeld krijgt van jouw kennis. Dan heb je nadien nog tijd om onderdelen extra te studeren, meer oefeningen te maken of eventueel nog extra uitleg te vragen. 

Op zoek naar een goed proefexamen? Tijdens de voorbereidingscursus van arts en tandarts bij studant krijg je toegang tot een representatief proefexamen van het toelatingsexamen. Je score wordt berekend zoals op het officiële toelatingsexamen en je krijgt nadien ook toegang tot de uitgeschreven oplossingen. Zo ben je helemaal klaar voor het toelatingsexamen in juli! 

Met deze 5 tips ben je helemaal klaar om tijdens het tweede semester van start te gaan met de voorbereidingen van het toelatingsexamen arts en tandarts. Maak zeker voldoende oefeningen, gebruik een duidelijke planning en roep op tijd hulp in wanneer nodig. Bij studant staan we klaar om jou te helpen. 

Voorbereidingscursus toelatingsexamen

Heb jij hulp nodig bij het verwerken van alle leerstof voor het toelatingsexamen? Weet je niet waar te beginnen en zoek je een helpende hand? Zoek jij een cursus waar je de theorie leert toepassen in meer dan 1000 oefeningen? Schrijf je dan nu in voor onze voorbereidingscursus en bereid jezelf voor doorheen het tweede semester.